วัตถุประสงค์ของเวบไซด์

 เวปไซด์ www.krisan.org เป็นงานอาสาสมัคร  ที่เกิดจากการรวมกลุ่มอาสมัครกลุ่มหนึ่ง ที่อยากจะทำกิจกรรมเพื่อใครคนหนึ่ง เพื่อหนุนใจและขอบพระคุณให้ใครคนหนึ่งที่อุทิศกายและใจเพื่อคนยากไร้

 

คณะผู้จัดทำอยากจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รวบรวมข่าวสารหรือบทความที่เกี่ยวกับ ดร.กฤษณา เพื่อให้เด็กๆๆหรือเยาวชนได้อ่านและศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการการใช้ชีวิตและแนวคิดสำหรับเด็กๆๆรุ่นใหม่

นอกจากนั้นเวบไซด์นี้ก็ตั้งใจจัดสร้างขึ้นมาเพื่อคนบางกลุ่มที่ต้องการกำลังใจเพื่อต่อสู้โรคร้ายในโลกที่โหดร้ายใบนี้ 

คณะฯหวังว่า เวบไซด์แห่งนี้อาจจะมีส่วนช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ทางด้านข่าวสารข้อมูล ในอันที่จะช่วยให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีแรงต่อสู้ต่อไป

เวบไซด์แห่งนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรใดๆๆทั้งสิ้น คณะผู้จัดทำนี้ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายอาชีพ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆๆเป็นการส่วนตัวกับ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อีกทั้งคณะอาสาผู้จัดทำเวบไซด์ต่างก็ไม่ได้อยู่ในสายอาชีพเภสัชกรรม ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมทางด้านสาธารณสุข 


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเยี่ยมชมและให้กำลังใจ

 ด้วยความนับถือ

 เวบมาสเตอร์

 

Share

 

 

Go to top