ชีวิตไม่ยึดติด.....จากนิตรสาร Mix ฉบับเดือน มิถุนายน 2554

บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ จากนิตรสาร Mix ฉบับเดือน มิถุนายน 2554

กรุณาคลิ๊กที่ภาพเพื่ออ่านบทสัมภาษณ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{yoogallery src=[/images/stories/abook/2011green/] width=[100]}

Share

Bibliography in Thai

article thumbnail10-18 กุมภาพันธุ์ 2556 คณะการแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรแด่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตั นำทีมโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี คณะการแพทย์แผนตะวันออก...

 

 

Go to top