ชีวิตไม่ยึดติด.....จากนิตรสาร Mix ฉบับเดือน มิถุนายน 2554

บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ จากนิตรสาร Mix ฉบับเดือน มิถุนายน 2554

กรุณาคลิ๊กที่ภาพเพื่ออ่านบทสัมภาษณ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{yoogallery src=[/images/stories/abook/2011green/] width=[100]}