เธอกล้าเหลือเกิน...พลเมืองคนกล้า

ลูกกระสุน และ ความทุกข์ในแอฟริกา มันอาจจะน่ากลัวสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอไปแล้ว การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงของยารักษาโรค คือความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอ เภสัชกรยิปซี ดร.กฤษณาไกรสินธุ์ ผู้คิดค้นยาต้านเอดส์คนแรกของไทยชีวิตที่เร่ร่อนของเธอ และเธอยังคงเร่ร่อนต่อไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายในทวีปแอฟริกา เธอยังคงเดินทางต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของเธอ


ปัจจุบันเธอได้เดินทางกว่า 14 ประเทศ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการผลิตยารักษาโรคแก่เด็กและผู้ยากไร้ และต่อสู้เรียกร้องเพือความเป็นธรรมในทวีปแอฟริกา แม้ว่าจะเป็นงานที่ยาก แต่เธอก็มีความสุข เพราะเธอเชื่อว่า คนไม่มีเงิน ก็เป็นคนเหมือนกัน ควรที่จะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการใช้ชีวิตอยุ่ในโลกนี้


รายการ พลเมืองคนกล้า ทางทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ได้ยกย่องท่าน ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ให้เป็นหนึ่งใน "พลเมืองคนกล้า" และได้จัดทำประวัติชีวะประวัติเพื่อเชิดชูเกียรติของท่าน เพื่อเป็นกำลังใจแด่ท่าน ดร.กฤษณา ไกรสินธุื เภสัชยิปซี


 สารคดีชุดนี้ ได้ออกอากาศทาง ไทยทีวี เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2551 เวลา 15.30 ในรายการ พลเมืองคนกล้า

คลิปวีดีโอดังกล่าวได้รับการอนุญาติจากทางสถานีไทยพีเอสและผู้ผลิตรายการเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะขออนุญาตินำไปเผยแพร่ในเวบไซด์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป

กระผมหวังว่าคลิปวีดีโอนี้จะมีส่วนให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส(เข้าถึงยา)ทุกท่านครับ

ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆๆท่านครับ 

Share

Bibliography in Thai

article thumbnail10-18 กุมภาพันธุ์ 2556 คณะการแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรแด่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตั นำทีมโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี คณะการแพทย์แผนตะวันออก...

 

 

Go to top