ดร.กฤษณาได้รับเครื่องราชปฐมดิเรกคุณาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ในโอกาสที่ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชปฐมดิเรกคุณาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552


เพื่อนๆๆและน้องๆๆคนไทยหลายคนรู้สึกดีใจและตื่นเต้นกับข่าวใหญ่ข่าวนี้ของ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับท่านเภสัชกรยิปซีขวัญใจคนไทย ให้ท่านได้มีกำลังใจและในการตามฝันของท่านในการช่วยเหลือผู้คนยากจนในแอฟริกาและประเทศยากจนอีกหลายประเทศ ความฝันเล็กๆๆของท่านได้สร้างยิ่งใหญ่ให้กับคนยากจนหลายล้านคน 


{xtypo_quote}ผู้ป่วยหลายล้านคนในแอฟริกาคงจะรู้สึกดีใจไม่ต่างจากคนไทยอีกหลายล้านคนที่ได้รู้จักท่าน และได้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากท่าน ผู้ป่วยหลายล้านคน คนยากจนหลายล้านคนคงอยากจะมีโอกาสขอบคุณท่านด้วยตนเอง ที่ท่านได้เป็นคนหนึ่งที่ได้ต่อชีวิตให้พวกเค้า ได้มีโอกาสเข้าถึงยาเพื่อเอาชีวิตรอด และ ผู้ป่วยหลายล้านคนคงจะรู้สึกดีใจที่มีวันนี้ มีชีิวิตใหม่ในวันนี้{/xtypo_quote}


ขอขอบพระคุณ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ที่ได้อุทิศตัว
และทำให้คนในโลกนี้ ยังรู้ว่า
คนแบบ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ในโลกนี้จริงๆๆ......


ด้วยความเคารพและนับถือ
จาก

แฟนคลับเภสัชยิปซี*********************************
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์
Member of the Order of Direkgunabhorn.png
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
 
 
ประเทศ Flag of ไทย ประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป
วันสถาปนา พ.ศ. 2534
ผู้สถาปนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ประธาน พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
ประเภท สายสะพายพร้อมดารา, ดวงตราพร้อมดารา, ดวงตรา (7 ชั้น)
ผู้สมควรได้รับ บุคคล ทั่วไปซึ่งมีผลงานดีเด่น/เป็นบางอย่าง อันควรแก่การสรรเสริญและเป็นสาธารณประโยชน์ หรือผู้บริจาคเงิน/ทรัพย์สิน เพื่อการสาธารณะประโยชน์
มอบเพื่อ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
สถิติการมอบ
จำนวนสำรับ ไม่จำกัดจำนวน
ลำดับเกียรติ
สูงกว่า มงกุฎไทย ‎
รองมา รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (อังกฤษ: The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน แบ่งออกเป็น 7 ชั้น พระราชทานแก่บุรุษและสตรีตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร

 

แต่เดิมนั้นรัฐบาลจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุคคลซึ่งกระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 2 ตระกูล ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แต่เนื่องจากบุคคลซึ่งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนนั้นมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใหม่ขึ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 นามว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์" สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความดีความชอบแก่บุคคลที่ทำประโยชน์ดังกล่าวเป็น การเฉพาะ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นี้ได้[1]

 

 

Share

Bibliography in Thai

article thumbnail10-18 กุมภาพันธุ์ 2556 คณะการแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรแด่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตั นำทีมโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี คณะการแพทย์แผนตะวันออก...

 

 

Go to top