มนตราซาเฮล มนตร์ขลังและความขัดแย้ง


แม้วันนี้เภสัชกรยิปซีของคนไทยจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับมอบรางวัลมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่วิถิชีวิตของท่านก็ยังเรียบง่ายเหมือนเดิม การทำงานก็ยังคงทำงานแบบเร่ร่อนเหมือนเดิมในแอฟริกา กระเป๋าเดินทางและรอยยิ้มของท่านยังคงเป็นเพื่อนเดินทางของท่านเหมือนเดิม จากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งในดินแดนแร้นแค้นของแอฟริกา ท่านยังคงมองเห็นความสุขและความสวยงามในแอฟริกาเสมอไม่เปลี่ยนแปลงในการถ่าย ทอดเทคโนโลยีการผลิตยารักษาโรคให้กับคนยากจนในแอฟริกาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีชีวิตรอดในโลกนี้

มนตราซาเฮล เป็นเรื่องราวอีกช่วงหนึ่งของการทำงานในแอฟริกาที่สนุกและงดงามที่ ดร.กฤษณา ได้เก็บเรื่องราวต่างๆไว้มากมายในการจดบันทึกประจำวันในไดอารี่ส่วนตัวของ ท่าน   วิถิชีวิตการทำงานและความเป็นอยู่ของคนแอฟริกันอาจจะดูลำบากแร้นแค้นแต่ก็มี เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ให้แง่คิดที่มีประโยชน์สำหรับคนร่ำรวยได้ขบคิดกัน

 

 

 

ดินแดนซาเฮลมีเสน่ห์ เต็มไปด้วยมนตร์ขลังและความขัดแย้ง เป็นดินแดนซึ่งมีอดีตอันรุ่งโรจน์ว่าเป็นอาณาจักรแห่งทองคำ และปัจจุบันเป็นแผ่นดินของชนเผ่ากว่าร้อยเผ่า ซึ่งมีชีวิตเรียบง่าย ทว่า ก็มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันงดงามน่าตื่นตาตื่นใจ
 

จากเชเนกัลสู่แกมเบีย จากบูร์กินาฟาโซสู่มาลี ดร.กฤษณา ได้พบเห็นสีสันของซาเฮล ไม่เพียงในเชิงวัฒนธรรม แต่ในผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆที่ได้พานพบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำใจที่ได้รับท่ามกลางความยากลำบาก หรืออุปสรรคที่ทำให้หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก ความยากจนแร้นแค้น แต่ก็ยังเต็มไปด้วยมิตรภาพและศักดิ์ศรีของผู้คน

 


ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มนตราซาเนล หนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้คนมองเห็นและเข้าใจในความสวยงามของมิตรภาพและศักดิ์ศรีของคน เพราะทุกคนในโลกนี้ก็คือมนุษย์เหมือนกันทุกคน

พิมพ์และจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ SILKWORM BOOKS

http://www.thai.silkwormbooks.com/

Share

Bibliography in Thai

article thumbnail10-18 กุมภาพันธุ์ 2556 คณะการแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรแด่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตั นำทีมโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี คณะการแพทย์แผนตะวันออก...

 

 

Go to top