เภสัชกรยิปซี บุคคลดีเด่นแห่งชาติ 2551

 

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ผมได้รับ forward mail ฉบับหนึ่ง และก็ได้เจอเศษกระดาษหนังสือพิมห์ที่ถังขยะ เขียนเรื่องราวของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่ง อ่านเสร็จ ผมก็แปลกใจในเรื่องนี้ เรื่องจริงหรือเรื่องลวงโลกของเภสัชกรหญิงไทยเร่ร่อนคนหนึ่ง ซึ่งภายหลังคนไทยได้เริ่มรู้จักเธอผ่านสื่อต่างๆๆ ในชื่อ เภสัชยิปซี หนึ่งเดียวของไทย หนึ่งเดียวของโลก

 

 • ผู้บุกเบิกสอนผลิตยาต้านเอดส์แก่ประเทศยากจนรายแรกของโลก
 • ผู้ใช้ชีวิตเร่รอนสอนประเทศยากจนผลิตยาต้านเอดส์(สอนฟรี)รายแรกของโลก
 • เภสัชกรรายแรกของโลกที่สื่อต่างชาติเจาะลึกชีวิตมากที่สุด
 • เภสัชกรรายแรกของโลกที่บอร์ดเวย์นำไปทำละครทีฮือฮาที่สุดในโลก
 • เภสัชกรคนไทยที่บริษัทยาทั่วโลกรังเกียจที่สุด
 • เภสัชกรที่ทรงพลังในการเรียกร้องและต่อต้านการเข้าถึงยาของคนยากจน
 • เภสัชกรไทยคนแรกที่ยอมละทิ้งชีวิตที่สุขสบายในเมืองไทยแล้วไปใช้ชีวิต
  ในประเทศยากจนในแอฟริกา แบบยิบซี(ชีวิตเร่ร่อน)
 • คนไทยคนแรกของโลกที่โลกสงสัย "ยังมีคนอย่างนี้ด้วยหรือในโลกปัจจุบัน"
 • เภสัชกรที่เร่ร่อน ไม่มีห้องปฏิบัติการของตนเอง แต่สอนชาวโลกให้ทำยากันเองได้
 
 
 

 

ท่านเชื่อว่า หมอยาต้องผลิตยารักษาช่วยชีวิตคนให้ได้ และท่านเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเท่าเทียมกัน แม้ ชีวิตการทำงานของท่านจะยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างหนักแน่น แต่ก็ถูกบุคคลบางคน บางกลุ่มด่าวิพากวิจารณ์ท่านอย่างเสียหาย นักการเมืองบางคนเขียนด่าการทำงานของท่านอย่างหนักหน่วง แต่ท่่านก็ยังคงทำหน้าที่หมอยาที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ ไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อม ชีวิตการทำงานของท่านที่ไม่ได้มุ่งหวังในเงินทองและเกียติยศจากสังคม แต่ ท่านเพียงมุ่งหวังเพียงแสวงหาความสุขจากรอยยิ้มของคนผู้ป่วยที่ยากจนที่มี ชีวิตที่ดีขึ้น การได้มีเพิ่มโอกาสให้คนยากไร้ได้มีชีวิตอยุ่ในโลกอย่างเท่าเทียมกัน

 

 


 

วันนี้ ผมได้อีเมลฉบับหนึ่งผ่าน www.krisana.org เวบไซดืที่ผมดูแลและเป็นอาสาสมัคร ในกลุ่มแฟนคลับของเภสัชกรยิปซี อีเมลฉบับนี้เป็นจดหมายจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้ยกย่องท่านให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2551 สาขาพัฒนาพัฒนาสังคม

ผม ดีใจจังเลยที่ได้รับอีเมลฉบับนี้ แต่ตอนนี้ผมติดต่อเภสัชกรยิปซีไม่ได้ครับ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านเร่ร่อนไปสอนคนทำยาอยู่ที่ไหนของโลก วันนี้ผมก็เลยอยากจะแสดงความยินแด่ท่าน ผ่าน blog ส่วนตัวของผม หวังว่าท่านคงจะได้อ่านในเร็ววันนี้นะครับ


แฟนคลับของเภสัชกรยิปซี และชาวบ้านบาง www.OKnation.net

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี

ขอขอบพระคุณท่านที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย
ขอขอบพระคุณท่านที่มีจิตใจเมตตา มีหัวใจที่ดีงดงาม
ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ที่เจ็บป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแด่ท่านตลอดไป

                             นางฟ้าของผู้ป่วยโรคเอดส์และมาเลเรีย

                                    .... เภสัชกรยิปซี.......

 

 


 

 
Share

Bibliography in Thai

article thumbnail10-18 กุมภาพันธุ์ 2556 คณะการแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรแด่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตั นำทีมโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี คณะการแพทย์แผนตะวันออก...

 

 

Go to top