สุนทรพจน์เภสัชกรแมกไซไซ 31 ส.ค.09 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติของฟิลิปปินส์

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลรามอน แม็กไซไซ ประจำปี 2552 รางวัลที่ยกย่องเกียรติประวัติของรัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์แห่งการอุทิศตัวเพื่อนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ในเอเชีย การเดินทางของดิฉันในฐานะเภสัชกร เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาให้แก่คนจนและคนด้อยโอกาสในประเทศกำลังพัฒนา เป็นการเดินทางที่ยาวนาน เต็มไปด้วยการผจญภัยที่ผสมผสานระหว่างอุปสรรคความท้าทายกับความสำเร็จ ความผิดหวังและรางวัลตอบแทน ความเสียใจและความยินดี ทั้งในประเทศไทยบ้านเกิดของดิฉัน และในประเทศแอฟริกาหลายประเทศที่ดิฉันเดินทางไปทำงาน

      {xtypo_quote}ดิฉันมีแรงบันดาลใจจากการตั้งมั่นในความยุติธรรม  และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ว่า เป็นปัญหาสังคมเท่าๆ กับปัญหาสุขภาพ ดิฉันคิดว่า ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร เมื่อเจ็บป่วย ควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงยาและการรักษาพยาบาล สิ่งนี้ คือ สิทธิมนุษยชน การพัฒนาและผลิตยารักษาโรคต้องมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เมื่อประชาชนมีสุขภาพดี พวกเขาเหล่านั้นก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ดิฉันจึงอุทิศชีวิตในการคิดค้นสูตรยา และผลิตยาชื่อสามัญรักษาโรคในท้องถิ่นภายในประเทศ อาทิ ยาต้านโรคเอดส์ ยารักษาโรคมาลาเรีย และยารักษาโรคอื่นๆ เพื่อพัฒนาสุขภาพของคนให้ดีขึ้น {/xtypo_quote}

      ระหว่างปี พ.ศ.2526 ถึง ปี พ.ศ. 2545 ที่ดิฉันทำงานที่องค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย  องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตยารักษาโรคชนิดใหม่กว่า 100 ชนิดซึ่งไม่เคยผลิตมาก่อนในประเทศไทย  ในปี พ.ศ.2538 ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่ผลิตยาแคปซูลเอแซตที ป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก และยาสูตรผสมของยาสตาวูดีน ลามิวูดีน และเนวีนาพีน หรือ ที่รู้จักกันว่า จีพีโอเวีร์ ต้านโรคเอดส์ในปี พ.ศ. 2544  ผลจากการผลิตยาคุณภาพดีราคาถูกลงและการรณรงค์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของภาคประชาสังคมของไทย เพื่อให้มีการเข้าถึงยาในวงกว้าง ทำให้รัฐบาลไทยจัดตั้งนโยบายการให้ยารักษาผู้ป่วยโรคเอดส์โดยไม่คิดเงิน ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับยาฟรีจำนวน 150,000 คน ในประเทศไทย

      ในช่วงเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ดิฉันทำงานในประเทศแอฟริกา 15 ประเทศ ในจำนวนนี้ 14 ประเทศเป็นประเทศด้อยพัฒนา ตั้งอยู่จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกา ดิฉันสอนคนท้องถิ่นให้ผลิตยาชื่อสามัญรักษาโรคมาลาเรียและยาต้านโรคเอดส์  ดิฉันมีความเชื่อว่า การสอนคนให้ตกปลาเป็นดีกว่าการให้ปลาแก่พวกเขา การหยุดวัฐจักรของการพึ่งพาด้านสาธารณสุขของประเทศพัฒนาน้อยต่อประเทศที่ร่ำรวยและบริษัทยาระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  ความตั้งมั่นในอุดมการณ์และความเห็นอกเห็นใจสงสารผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ช่วยให้ดิฉันผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดได้ ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันฝ่าฟันอุปสรรค คุณยายของดิฉันปลูกฝังให้แก่ดิฉัน จิตวิญญาณของนักต่อสู้ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการ โดยไม่ยอมแพ้ หลักการและคำสอนของคุณยายเป็นเครื่องชี้นำทางให้แก่ดิฉันในการทำงานในทวีปแอฟริกา ที่ซึ่งอุปสรรคเป็นเรื่องปกติที่พบได้ทั่วไป

      ดิฉันมีความหวังอันยิ่งใหญ่ว่า มนุษย์เราจะมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจสงสารผู้อื่น ไม่ว่าผู้นั้นจะมีสีผิวสีใด หรือมาจากที่แห่งใด ความหวังว่า พวกเราจะเริ่มตระหนักว่า พี่ชายน้องชายและพี่สาวน้องสาวร่วมโลกของเรากำลังตายลงเป็นจำนวนมหาศาล และความหวังว่า พวกเราจะเห็นว่า ชีวิตมนุษย์มีความสำคัญมากกว่ากำไรจากการทำธุรกิจยายิ่งนัก

      ความท้ายทายที่รอดิฉันอยู่ภายภาคหน้ามีมากมาย แต่ความตั้งใจของดิฉันที่จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยารักษาโรคคุณภาพดีและราคาถูกให้แก่คนจนที่สุดของคนจนในโลกของเราเป็นสิ่งที่กระตุ้นผลักดันให้ดิฉันก้าวเดินต่อไปในการเดินทางของดิฉัน                             

สุนทรพจน์ของ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
วันที่  31 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติของฟิลิปปินส์เด็กน้อยที่มีคุณยายคอยใกล้ชิด 
ให้แนวคิดชีวิตที่มีคุณค่า
ให้ทำดีทุกครั้งที่มีเวลา 
ให้เมตตากับผู้คนทุกหนไป

            ให้รู้เห็นเป็นธรรมคอยนำทาง 
            อยู่ท่ามกลางพ่อแม่ที่มีแต่ให้
            กับผู้ป่วยทุกชนชั้นอยู่ร่ำไป
            หลอมจิตใจเด็กคนนี้ทุกวี่วัน

เมื่อมาเป็นคนปรุงยายิ่งน่าคิด
เห็นชีวิตที่ปะปนของชนชั้น
เห็นปัญหาเข้าถึงยาเป็นสามัญ
เหตุอันนั้นเป็นที่มาของความเพียร

            เพียรต่อสู้วงการยามหาอำนาจ
            เพื่อโอกาสให้คนจนไม่มีเปลี่ยน
            สักกี่เดือนกี่ปีที่หมุนเวียน
            เหมือนแสงเทียนส่องสว่างกลางดวงใจ

จะเดินทางต่อสู้อยู่อย่างนี้
จะไม่มีวันเหนื่อยหน่ายให้ใครเห็น
จะยอมทนทุกข์ยากแสนลำเค็ญ
เพียงอยากเห็นชีวิตคนพ้นทรมาน
 

Heal The World My Music - by Michael Jackson


 

Share

Bibliography in Thai

article thumbnail10-18 กุมภาพันธุ์ 2556 คณะการแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรแด่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตั นำทีมโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี คณะการแพทย์แผนตะวันออก...

 

 

Go to top