คนไทยหัวใจไม่ท้อ ช่อง 5 ทุกวันเสาร์

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันเสาร์   เวลา 17.05 – 17.30  น. เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของบุคคลหรือชุมชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ หลากหลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรม   ซึ่งพบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ นานาในการดำเนินชีวิต

และมีการยืนหยัดต่อสู้ฟันฝ่ามรสุมเหล่านั้น ด้วยความเข้มแข็ง อดทน พากเพียร ไม่ย่อท้อ   ทั้งยังตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีอย่างเหนียวแน่น 

 

 

 

 ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นคนไทยใจดีอีกคนหนึ่งที่ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวชีวิตและปัญหาอุปสรรค แรงบันดาลใจต่างๆๆที่"ทำไมทำให้ท่านได้ทำงานที่ยากลำยากได้อย่างมีความสุข"

คลิปที่ 1
คลิปที่ 2