ขอบคุณจากใจ My sincere appreciation

ขอบคุณจากใจ ....... ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์
        
ขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ได้มารวมกลุ่มกันจัดสร้างเว็ปไซต์ www.krisana.org ขึ้นมา
   
โดย ส่วนตัวแล้ว ดิฉันไม่เคยคิดที่จะประชาสัมพันธ์งานที่เคยทำหรือที่กำลังทำอยู่ให้ใครรับ ทราบ เพราะถือว่า เมื่อได้ผลิตยาต้านเอดส์หรือมาลาเรีย ทั้งในประเทศไทยและในบางประเทศในทวีปแอฟริกาแล้ว ผู้ป่วยได้รับยา หรือคนท้องถิ่นสามารถผลิตยารักษาคนของเขาเองได้นับเป็นล้านๆ คน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของดิฉัน   

ความสุขและความภูมิใจเกิดขึ้นตรงนั้น ไม่สามารถบรรยายความสุขเหล่านี้ให้ใครรับทราบได้ จนกว่าท่านจะสัมผัสด้วยตนเอง แต่ เมื่ออาสาสมัครกลุ่มหนึ่งต้องการจัดทำเว็ปไซต์นี้ขึ้นมา ซึ่งนอกเหนือจากที่ต้องการทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานของดิฉันแล้ว ยังต้องการให้กำลังใจเพื่อนร่วมโลกของเราที่ต้องต่อสู้กับโรคเอดส์นี้อีก ด้วยนี่ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะดิฉันอยากให้ทุกคนสร้างความเข้าใจให้สังคมยอมรับผู้ป่วยเอดส์มากขื้น ว่า เขาป่วยเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่ง มิใช่โรคที่สังคมควรรังเกียจ ประนาม เพิกเฉย หรือ ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนมิใช่คน
        
ดิฉันคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ อย่าเพิ่งท้อแท้สิ้นหวังในชีวิต ดิฉันจะอยู่ที่นี่และขอให้กำลังใจทุกท่านเสมอ ดิฉันขอขอบคุณในกิจกรรมที่ทุกท่านได้สร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วและสวยงามมากในสายตาของดิฉัน

 

My sincere appreciation
I wish to express my sincere appreciation to all the volunteers who dedicate their free time in creating and running the website: www.krisana.org  Personally, I never wanted to publicize my humanitarian work either in Thailand or in Africa.  I consider my mission completed once the patients (millions of them) receive the needed antimalarial and anti-retroviral drugs which are manufactured locally by Thai and African personnel whom I’ve trained.  My happiness and pride arise out of that mission.  It is an indescribable feeling, only those who have experienced it can truly grasp.

I applaud the volunteers of this website whose intention aims at giving moral support to the AIDS patients as well as providing a social network in which people from all walks of life can join and develop friendship.  This effort is a positive contribution to our society which I hope would eventually bring about the acceptance of AIDS patients and a vital understanding of them as patients with a certain illness, not people with the disease that society should condemn, shun or discard as if they were not human beings.

It is my unwavering belief that everyone has the right to live. Disappointment and hopelessness sometimes come to our heavy hearts but we should never give up. My thoughts and prayers are always with you. 

Thank you and best wishes.                           

 ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์
Dr. Krisana Kraisintu

 

 

 

  

วัตถุประสงค์ของเวบไซด์

 เวปไซด์ www.krisan.org เป็นงานอาสาสมัคร  ที่เกิดจากการรวมกลุ่มอาสมัครกลุ่มหนึ่ง ที่อยากจะทำกิจกรรมเพื่อใครคนหนึ่ง เพื่อหนุนใจและขอบพระคุณให้ใครคนหนึ่งที่อุทิศกายและใจเพื่อคนยากไร้

 

คณะผู้จัดทำอยากจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รวบรวมข่าวสารหรือบทความที่เกี่ยวกับ ดร.กฤษณา เพื่อให้เด็กๆๆหรือเยาวชนได้อ่านและศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการการใช้ชีวิตและแนวคิดสำหรับเด็กๆๆรุ่นใหม่

นอกจากนั้นเวบไซด์นี้ก็ตั้งใจจัดสร้างขึ้นมาเพื่อคนบางกลุ่มที่ต้องการกำลังใจเพื่อต่อสู้โรคร้ายในโลกที่โหดร้ายใบนี้ 

คณะฯหวังว่า เวบไซด์แห่งนี้อาจจะมีส่วนช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ทางด้านข่าวสารข้อมูล ในอันที่จะช่วยให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีแรงต่อสู้ต่อไป

เวบไซด์แห่งนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรใดๆๆทั้งสิ้น คณะผู้จัดทำนี้ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายอาชีพ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆๆเป็นการส่วนตัวกับ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อีกทั้งคณะอาสาผู้จัดทำเวบไซด์ต่างก็ไม่ได้อยู่ในสายอาชีพเภสัชกรรม ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมทางด้านสาธารณสุข 


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเยี่ยมชมและให้กำลังใจ

 ด้วยความนับถือ

 เวบมาสเตอร์

 

 

 

Go to top