คลิป ๕o ปีของการพัฒนาประเทศ" มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 23 มิถุนายน 2554

สรุป สัมมนาวิชาการ "๕o ปีของการพัฒนาประเทศ" มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 23 มิถุนายน 2554

 

 

Share

VDO วิดิโอคลิปที่น่าสนใจ

article thumbnailพลังสูงวัย มาร่วมชราอย่างสร้างสรรค์และมีพลังกันเถอะ บทสัมภาษณ์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ในรายการสถานีความคิด FM 96.5 โดยคุณสุภาวดี
More inVDO  

 

 

Go to top