พลังสูงวัย มาร่วมชราอย่างสร้างสรรค์และมีพลังกันเถอะ

พลังสูงวัย มาร่วมชราอย่างสร้างสรรค์และมีพลังกันเถอะ บทสัมภาษณ์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ในรายการสถานีความคิด FM 96.5 โดยคุณสุภาวดี