คลิปละครบอร์ดเวย์ เภสัชกรยิปซี

ละครบรอดเวย์ สร้างจากชีวิตจริง เภสัชกรยิปซีไทย (แต่คนไทย ไม่รู้จัก ) คลิปวีดีโอ เบื้องหลังการจัดทำละครบอร์ดเวย์ ที่อะลังการอีกเรื่องหนึ่ง เรื่อง "Cocktail" เป็นเรื่องราวฃีวิตและการต่อสู้ของนางสิงห์คนหนึ่งจากประเทศไทยสู่ประเทศแอฟริกา

 

 

The inspirational life of pharmaceutical scientist Krisana Kraisintu will premiere
onstage at Swine Palace in "Cocktail."

 

 

Copy from

 

http://www.youtube.com/user/artworxonline