รวมคลิปวีดีโอ สัมภาษณ์ ดร.กฤษณา

คลิปวิดิโอบทสัมภาษณ์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

 

 

 

 

 


Krisana Kraisintu 1/2
Uploaded by kibangkok

Krisana Kraisintu 2/2
Uploaded by kibangkok

Krisana Kraisintu (1/3)
Uploaded by 555th

Krisana Kraisintu (2/3)
Uploaded by 555th

Krisana Kraisintu (3/3)
Uploaded by 555th