คลิป VDO สัมภาษณ์เสัขกรยิปซี

คลิป VDO ของเพือน พ.ค.50 รายการจับเข่าคุยกัน ทางช่อง 3 เป็นรายการสัมภาษณ์ในครั้งแรกๆของเภสัขกรยิปซีท่านนี้ ที่ได้ทำให้คนไทยได้รู้จักว่า ทำไมถึงเรียกเธอว่า เภสัชกรยิปซี


Krisana Kraisintu (1/3)
Uploaded by 555th

Krisana Kraisintu (2/3)
Uploaded by 555th

Krisana Kraisintu (3/3)
Uploaded by 555th